Inclusief ondernemen is vanzelfsprekend!

Ontwikkelpartner heeft als ambitie dat Nederland in 2030 een inclusieve arbeidsmarkt heeft waarbij Ondernemers, Overheid en Onderwijs regionaal optimaal samenwerken.

Wij geloven dat werken aan inclusiviteit vanzelfsprekend zou moeten zijn. Voor de ondernemer die sociaal ondernemerschap (verder) vorm wil geven, voor de kandidaat die nu nog langs de kant staat of dreigt uit te vallen, voor de Overheid in het besparen op de uitkeringslasten en voor een goede aansluiting van het Onderwijs op de arbeidsmarkt. Ontwikkelpartner creëert samen met haar partners en stakeholders innovatieve oplossingen voor vraagstukken gericht op (regionale) inclusiviteit.

Deelt u onze ambitie? Zoekt u een partner om hieraan vorm te geven? Ontwikkelpartner;

  • begeleidt ondernemers naar inclusief ondernemerschap; van doel naar resultaat.
  • ondersteunt gemeenten en werkbedrijven in hun ambitie naar het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt; hierbij staan positioneren, strategisch partnerschap en de weg van ambitie naar uitvoering centraal.
  • helpt onderwijsinstellingen vorm te geven aan hybride leren wat leidt tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Wij initiëren, adviseren en realiseren
Bij inclusief ondernemen hoort kritisch kijken naar de eigen organisatie. Wij bespreken vanuit úw ambitie waar u nu staat en waar u naar toe wil, dit vertalen we naar een praktisch ontwikkelplan, geen vuistdikke rapporten maar meteen resultaat om vervolgens over te gaan tot implementatie.